دانلود آهنگ آملی کیجا 2 از کامران خلیلی

دانلود آهنگ آملی کیجا 2 از کامران خلیلی

دانلود آهنگ آملی کیجا 2 از کامران خلیلی

آشوب بهیه می دل 

این ریکا بهیه خل

برای دانلود آهنگ به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

متن آهنگ:

راه برگشتی ناینی

می جا شی گله داینی

این روانی ره تنها بشتی 

می لیاقته ناینی

آشوب بهیه می دل 

این ریکا بهیه خل

تی منطقه زمبه قدم آملی کیجا هاکردی ستم

آملی کیجا 2 کامران خلیلی

تی سر خردمه قسم 

کل شهر بزومه قدم

تی منطقه زمبه قدم آملی کیجا هاکردی ستم

تی سر خردمه قسم 

کل شهر بزومه قدم

وب سایت پاپ ملو||www.popmelo.ir
حجم:1.01مگابايت